Gaida Scores and Lyrics‎ > ‎O‎ > ‎

Otishla mi e Stanina maika

Score (no ornaments):

YouTube VideoLyrics in Bulgarian:

Отишла ми е станина майка
Отишла ми е станина майка
на станенине йодри кьошкьове.
Не ми е нашла Стана дощеря,
най ми е нашла китка ройната.

Припела са е станина майка:
Ой Стано,Стано моя дощерьо.
Дали е Стана в поле гъркина
или е Стана турска робиня?

Нито е Стана в поле гъркина,
нито е Стана турска робиня.
Най ми е Стана в гора отишла,
в гора отишла байрак развяла.Links to proffesional performance
http://vbox7.com/play:6ea6fe32
Ċ
Valentina Dobreva,
Nov 6, 2012, 11:17 AM
ċ
OtishlaMiEStaninaMaika.sib
(49k)
Cvetelin Andreev,
Jul 23, 2013, 11:06 AM
Comments